Husvollåe kraftverk

Aktuelt om Husvollåe kraftverk


Husvollåe kraftverk – bygg og anlegg

Husvollåe kraftverk – bygg og anlegg

Det graves og bygges på Husvollåe kraftverk. Den nye vegen frem til stasjonen inkluderer en ny bru som nå er kjørbar for både anleggsmaskiner og semitrailere. A til Å Entreprenør AS har deretter begynt på utløpskanalen til kraftstasjonen og skal trinnvis gjøre denne klar til montasje av veggelementer i starten av august.

Turhus Maskin AS jobber seg oppover i rørtraseen med avdekking, sprengning og graving og for et par uker siden begynte de med rørlegging av Ø1100 mm GRP. Det skal legges totalt ca 350 rør i tillegg til trekkerør for strøm og fiber i den 2,1km lange trasèen. Rørgata består av Ø1100 og 1200mm GRP i tillegg til Ø1100mm duktile støpejernsrør nærmest stasjonen. GRP-rørene er bestilt teleskopert for å spare frakt. På den måten halverer vi antall semitrailere fra fabrikken i Polen og frem til anlegget. Etter planen skal alle rørene være plassert i grøfta innen utgangen av dette året, så det det blir stor aktivitet utover sommer og høst. I starten av august er det oppstart med byggearbeider på dam og inntak.

Støping av vegger i utløpskanal

Rørleggekurs i regi av leverandør Hywer AS

Avdekking, sprengning og graving i rørtrasèen

Turhus AS i gang med rørlegging

Godt igang på Husvollåe

Godt igang på Husvollåe

Turhus Maskin AS flyttet utstyr til anlegget i slutten av mars. Etter den tid har det blitt hogd og etablert riggplasser, ny veg til kraftstasjonen, midlertidig tilkomst over elva, identifisering av grunnforhold i stasjonstomta, hogst i rørtraseen og avdekking av fjell. I kommende uke startes det opp med boring og sprenging i trasèen. A til Å Entreprenør AS er nå godt i gang med bygging av ny bru som ihht plan skal bli ferdig til i midten av mai. Vi satser på videre kulde i fjellet og at vårflommen lar vente på seg…

Oppstart i Husvollåe 25/3

Oppstart i Husvollåe 25/3

Normalt gjennomfører vi gjerne åpne informasjonsmøter i forbindelse med våre kraftverksutbygginger, men på grunn av den pågående koronapandemien kan vi dessverre ikke arrangere slike møter. Vi tar sikte på å arrangere et slikt møte når regelverket tillater det etterhvert. I mellomtiden legger vi ut denne foreløpige kortfattede orienteringen.

Signerer avtale om bygging av Husvollåe kraftverk

Signerer avtale om bygging av Husvollåe kraftverk

Husvollåe kraftverk AS med hovedeier Tinn Energi signerer utbyggingsavtale med Norsk Grønnkraft for Husvollåe kraftverk, se pressemelding.

Vi takker for tilliten og gleder oss til å påstarte en skånsom utbygging som blir et viktig bidrag til ren, ny fornybar energi i Atrå i Tinn kommune.

Husvollåe kraftverk

Husvollåe kraftverk skal bygges i Atrå nordvest for Tinnsjøen i Tinn kommune. Utbyggingen starter i mars 2021. Husvollåe kraftverk AS har engasjert Norsk Grønnkraft til å bygge kraftverket som forventes å stå ferdig høsten 2022.

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 256 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 6,0 MW
(tilsvarer 6000 panelovner)
Årlig produksjon: 19,2 GWh
(tilsvarer 960 husstander)
Kontaktperson: Endre Vik Arset

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Besøks- og postadresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo