Husvollåe kraftverk

Aktuelt om Husvollåe kraftverk


Godt igang på Husvollåe

Godt igang på Husvollåe

Turhus Maskin AS flyttet utstyr til anlegget i slutten av mars. Etter den tid har det blitt hogd og etablert riggplasser, ny veg til kraftstasjonen, midlertidig tilkomst over elva, identifisering av grunnforhold i stasjonstomta, hogst i rørtraseen og avdekking av fjell. I kommende uke startes det opp med boring og sprenging i trasèen. A til Å Entreprenør AS er nå godt i gang med bygging av ny bru som ihht plan skal bli ferdig til i midten av mai. Vi satser på videre kulde i fjellet og at vårflommen lar vente på seg…

Oppstart i Husvollåe 25/3

Oppstart i Husvollåe 25/3

Normalt gjennomfører vi gjerne åpne informasjonsmøter i forbindelse med våre kraftverksutbygginger, men på grunn av den pågående koronapandemien kan vi dessverre ikke arrangere slike møter. Vi tar sikte på å arrangere et slikt møte når regelverket tillater det etterhvert. I mellomtiden legger vi ut denne foreløpige kortfattede orienteringen.

Signerer avtale om bygging av Husvollåe kraftverk

Signerer avtale om bygging av Husvollåe kraftverk

Husvollåe kraftverk AS med hovedeier Tinn Energi signerer utbyggingsavtale med Norsk Grønnkraft for Husvollåe kraftverk, se pressemelding.

Vi takker for tilliten og gleder oss til å påstarte en skånsom utbygging som blir et viktig bidrag til ren, ny fornybar energi i Atrå i Tinn kommune.

Intensjonsavtale med Tinn Energi

Intensjonsavtale med Tinn Energi

Norsk Grønnkraft har denne uka inngått en avtale med Tinn Energi om å bistå selskapet med å få realisert Husvollåe kraftverk i Tinn kommune. Avtalen innebærer i første omgang at Norsk Grønnkraft skal optimalisere prosjektet, prosjektere det, hente inn priser og utvikle det fram til en tentativ investeringsbeslutning i desember 2020.

Partene har videre en intensjon om å realisere prosjektet sammen.

Tinn Energi føyer seg dermed inn i rekken av energiselskaper som har engasjert Norsk Grønnkraft for å realisere sine kraftprosjekter. Fra tidligere har Statskog Energi, NTE, Siso Energi, Hafslund E-CO og Opplandskraft gjort det samme.

Husvollåe kraftverk

Husvollåe kraftverk skal bygges i Atrå nordvest for Tinnsjøen i Tinn kommune. Utbyggingen starter i mars 2021. Husvollåe kraftverk AS har engasjert Norsk Grønnkraft til å bygge kraftverket som forventes å stå ferdig høsten 2022.

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 256 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 6,0 MW
(tilsvarer 6000 panelovner)
Årlig produksjon: 19,2 GWh
(tilsvarer 960 husstander)
Kontaktperson: Endre Vik Arset

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo