Hinøgla kraftverk

Aktuelt om Hinøgla kraftverk


Rørlegging påstartet i Hinøgla

Rørlegging påstartet i Hinøgla

Det er full aktivitet på Hinøgla, og mandag startet vi rørleggingen og arrangerte samtidig rørleggingskurs sammen med leverandøren Encono. Sikkildalsveien var midlertidig lagt om slik at trafikken ikke hindres. I dagene framover kommer det en del flere semitrailere med rør fra leverandøren.

Åpent informasjonsmøte på Hinøgla

Åpent informasjonsmøte på Hinøgla

På grunn av koronasituasjonen ble det planlagte åpne informasjonsmøtet for Hinøgla-utbyggingen utsatt. Myndighetene har nå smittesituasjonen under kontroll og vi velger derfor å arrangere et fysisk møte under gjeldende smittevernsrestriksjoner i samarbeid med Skåbu fjellhotell. Vi ønsker følgelig velkommen til informasjonsmøte på Skåbu fjellhotell, mandag 29. juni 2020 kl 16:00! Enkel servering!

2020-06-29 Åpent informasjonsmøte_byggestart

Anleggsstart i Hinøgla

Anleggsstart i Hinøgla

Kvekroken Entreprenør AS er kommet bra i gang med anleggsarbeidet på Hinøgla kraftverk. Det er ryddet skog i den 2,5 km lange kabeltraseen ned mot Øvre Vinstra kraftverk, i kraftstasjonsområdet samt i nedre deler av rørgatetraseen. Det er påbegynt graving av kabelgrøft langs vegen og utgraving i stasjonstomt og riggområde ved stasjonen.

Den 20. mai starter Fron Bygg AS opp med byggearbeider i stasjonstomta. Så satser vi på at vårflommen lar vente på seg noen uker til.

Kabelgrøft langs Sikkilsdalsvegen

Avdekking av fjell i tomta for utløpskanalen

Koronasikker avstand ved befaring

Fremdeles en del snø i inntaksområdet

Hinøgla kraftverk

Prosjektet ligger langs Sikkildalsvegen i Skåbu, Nord-Fron kommune, Innlandet. Prosjektet ble bygget av Norsk Grønnkraft i 2020/2021 for Hafslund Eco.

Nøkkeldata

Status: Idriftsatt
Fallhøyde: 94 m
Turbintype: Francis
Effekt: 3,2 MW
(tilsvarer 3200 panelovner)
Årlig produksjon: 10,5 GWh
(tilsvarer 525 husstander)
Kontaktperson: Endre Vik Arset

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum