Hinøgla kraftverk

Aktuelt om Hinøgla kraftverk


Hinøgla i full drift

Hinøgla i full drift

Våren kommer sigende og fra og med i dag kjører vårt nyeste idriftsatte kraftverk Hinøgla i Skåbu på maksimal last. Alle avslagsprøver er tatt med suksess og etter god dialog med nettselskapet gjennom de siste dagene er kraftverket samkjørt innenfor akseptable spenningsvariasjoner opp mot full last og kraftverkets slukeevne på 4 kubikkmeter i sekundet.

Hinøgla satt i drift

Hinøgla satt i drift

I Skåbu idriftsatte vi Hinøgla kraftverk i dag. Etter ett års byggetid har vi bygget ferdig kraftverket som årlig produserer 10,5 GWh. Noe finpuss gjenstår til snøen slipper taket. I mellomtiden får vi med oss vårflommen til å lage strøm av. Hinøgla er det tredje kraftverket vi setter i drift så langt i år og det første for Hafslund Eco.

Klart for el-mek montasje på Hinøgla

Klart for el-mek montasje på Hinøgla

Det har dessverre vært dårlig med oppdatering på hjemmesidene våre ang dette prosjektet i høst. Men det betyr ikke at ting har stått stille – tvert i mot!

Kvekroken Entreprenør AS la rørgata, bestående av Ø1300 og Ø1400mm GRP med en lengde på 1350m, i løpet av 3-4 måneder! Det var oppstart rørlegging i slutten av juni og det meste av sluttarronderingen var utført i starten av oktober. Tilkobling mot innløpsrør i stasjonen 15/10 og tilkobling mot inntaksarrangement 7/11. I høst har de også gravd 2,4km med kabelgrøft og tilrettelagt for ny nettstasjon og tilkobling mot Øvre Vinstra kraftverk før det har vært full fokus på ferdigstilling ved dam-inntak.

Parallelt med dette har Fron Bygg AS jobbet med kraftstasjon, dam-inntak samt en innstøpt dimensjonsovergang i rørgata. Arbeidet med stasjonen har jevnt over gått ihht plan, men det har vært litt mer utfordringer med dam-inntak. Men både bygg- og anleggsarbeider på dam-inntak ble i hovedsak ferdig før jul. Stasjonen er klar til el-mek montasje i kommende uke og dersom dette går som planlagt, vil det bli idriftsettelse i månedsskiftet april/mai.

Kristoffer Krokrud & co i aksjon med rørlegging i juli

 

Kraftstasjonen i midten av september

 

Dam- og inntaksområdet i slutten av september

 

Rørgata koblet til innløpsrøret i oktober

Dambygging i november

 

Kraftstasjonen i desember

Litt rydding så er maskinsalen klar for el-mek montasje i januar

 

Rørlegging påstartet i Hinøgla

Rørlegging påstartet i Hinøgla

Det er full aktivitet på Hinøgla, og mandag startet vi rørleggingen og arrangerte samtidig rørleggingskurs sammen med leverandøren Encono. Sikkildalsveien var midlertidig lagt om slik at trafikken ikke hindres. I dagene framover kommer det en del flere semitrailere med rør fra leverandøren.

Hinøgla kraftverk

Prosjektet ligger langs Sikkildalsvegen i Skåbu, Nord-Fron kommune, Innlandet. Prosjektet bygges i 2020/2021.
Les mer om prosjektet på NVEs nettsider

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 94 m
Turbintype: Francis
Effekt: 3,2 MW
(tilsvarer 3200 panelovner)
Årlig produksjon: 10,5 GWh
(tilsvarer 525 husstander)
Kontaktperson: Endre Vik Arset

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo