Hinøgla kraftverk

Aktuelt om Hinøgla kraftverk


Offisiell åpning av Hinøgla kraftverk

Offisiell åpning av Hinøgla kraftverk

Onsdag 29. september gjennomførte Hafslund Eco/Opplandskraft offisiell åpning av Hinøgla kraftverk med nytilsatt ordfører Anne-Marie Olstad i Nord-Fron kommune.

Norsk Grønnkraft inngikk først en intensjonsavtale med Hafslund Eco i september 2019 der vi i løpet av noen hektiske måneder i slutten av 2019 designet, omprosjekterte og søkte de nødvendige tillatelser til kommune, statsforvalter og NVE for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte. Alle tillatelser var på plass i starten av januar 2020, og det ble fattet investeringsbeslutning og signert utbyggingskontrakt i mars 2020.

Byggestart skjedde umiddelbart etter at hekkeplasser for rovfugl var kartlagt i området og Statsforvalteren hadde gitt klarsignal til oppstart i april 2020. 12 måneder og 9 dager senere leverte anlegget sine første kWh på nettet.

Norsk Grønnkraft har sammen med sine underleverandører utført prosjektet på en veldig god måte, sier Rolf Kleiven i Hafslund Eco

Kleiven framhever flere kostnadsbesparende tiltak som Norsk Grønnkraft har gjennomført i prosjektet, f.eks. omprosjektering av dam med tilhørende nedklassifisering i konsekvensklasse, omlegging av rørgate og utnyttelse av rørenes egenskaper til avvinkling uten kostbare bend, samt økning/optimalisering av slukeevne.

Jeg så det med en gang på første befaring med Norsk Grønnkraft – dette har de peiling på, sier Kleiven

Vi i Norsk Grønnkraft takker for tilliten fra Hafslund Eco og er glad for å kunne realisere nok et kraftverk i vårt bidrag til det grønne skiftet. Vi vil fra vår side framheve det gode samarbeidet med byggherre Opplandskraft/Hafslund Eco hele veien, og ikke minst berømme Kvekroken Entreprenør (Lesja) og Fron bygg (Vinstra) for godt utført kvalitetsarbeid. Våre faste samarbeidspartnere Spetals Verk og Oppland Elektro har også på dette prosjektet vist seg å gjøre en strålende jobb.

Hinøgla kraftverk er det andre kraftverket Norsk Grønnkraft har bygget i Nord-Fron kommune. For 10 år siden bygget selskapet også Jorda kraftverk i Veikledalen.

Nord-Fron kommune er en av de mest positive og effektive vertskommunene vi har bygget kraftverk i. Dette er viktig med tanke på det grønne skiftet og lokal verdiskaping, sier Rune Skjevdal, daglig leder i Norsk Grønnkraft 

Se pressemelding fra Hafslund Eco.

 

Hinøgla i full drift

Hinøgla i full drift

Våren kommer sigende og fra og med i dag kjører vårt nyeste idriftsatte kraftverk Hinøgla i Skåbu på maksimal last. Alle avslagsprøver er tatt med suksess og etter god dialog med nettselskapet gjennom de siste dagene er kraftverket samkjørt innenfor akseptable spenningsvariasjoner opp mot full last og kraftverkets slukeevne på 4 kubikkmeter i sekundet.

Hinøgla satt i drift

Hinøgla satt i drift

I Skåbu idriftsatte vi Hinøgla kraftverk i dag. Etter ett års byggetid har vi bygget ferdig kraftverket som årlig produserer 10,5 GWh. Noe finpuss gjenstår til snøen slipper taket. I mellomtiden får vi med oss vårflommen til å lage strøm av. Hinøgla er det tredje kraftverket vi setter i drift så langt i år og det første for Hafslund Eco.

Klart for el-mek montasje på Hinøgla

Klart for el-mek montasje på Hinøgla

Det har dessverre vært dårlig med oppdatering på hjemmesidene våre ang dette prosjektet i høst. Men det betyr ikke at ting har stått stille – tvert i mot!

Kvekroken Entreprenør AS la rørgata, bestående av Ø1300 og Ø1400mm GRP med en lengde på 1350m, i løpet av 3-4 måneder! Det var oppstart rørlegging i slutten av juni og det meste av sluttarronderingen var utført i starten av oktober. Tilkobling mot innløpsrør i stasjonen 15/10 og tilkobling mot inntaksarrangement 7/11. I høst har de også gravd 2,4km med kabelgrøft og tilrettelagt for ny nettstasjon og tilkobling mot Øvre Vinstra kraftverk før det har vært full fokus på ferdigstilling ved dam-inntak.

Parallelt med dette har Fron Bygg AS jobbet med kraftstasjon, dam-inntak samt en innstøpt dimensjonsovergang i rørgata. Arbeidet med stasjonen har jevnt over gått ihht plan, men det har vært litt mer utfordringer med dam-inntak. Men både bygg- og anleggsarbeider på dam-inntak ble i hovedsak ferdig før jul. Stasjonen er klar til el-mek montasje i kommende uke og dersom dette går som planlagt, vil det bli idriftsettelse i månedsskiftet april/mai.

Kristoffer Krokrud & co i aksjon med rørlegging i juli

 

Kraftstasjonen i midten av september

 

Dam- og inntaksområdet i slutten av september

 

Rørgata koblet til innløpsrøret i oktober

Dambygging i november

 

Kraftstasjonen i desember

Litt rydding så er maskinsalen klar for el-mek montasje i januar

 

Hinøgla kraftverk

Prosjektet ligger langs Sikkildalsvegen i Skåbu, Nord-Fron kommune, Innlandet. Prosjektet ble bygget av Norsk Grønnkraft i 2020/2021 for Hafslund Eco.

Nøkkeldata

Status: Idriftsatt
Fallhøyde: 94 m
Turbintype: Francis
Effekt: 3,2 MW
(tilsvarer 3200 panelovner)
Årlig produksjon: 10,5 GWh
(tilsvarer 525 husstander)
Kontaktperson: Endre Vik Arset

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum