Hinøgla kraftverk

Aktuelt om Hinøgla kraftverk


Hinøgla kraftverk – oppstart

Hinøgla kraftverk – oppstart

Norsk Grønnkraft har engasjert Kvekroken Entreprenør fra Bjorli og Fron Bygg fra Vinstra til å utføre henholdsvis anleggsarbeider og byggearbeider i forbindelse med utbyggingen av Hinøgla kraftverk. Oppstarten av deler av anleggsarbeidet er planlagt til etter påske – i første omgang kabeltraséen langs Sikkildalsveien fra Øvre Vinstra kraftverk og oppover 2-2,5 km til Hinøgla kraftverk, samt skogrydding i rørtraséen.

– Vi hadde planlagt et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i Skåbu i inneværende uke, men i disse Korona-tider gjør vi naturlig nok ikke det. Vi vil forsøke å informere så godt som mulig digitalt og så får vi komme tilbake med et slikt møte når Korona-situasjonen forhåpentligvis roer seg noe ned. I forbindelse med selve anleggsarbeidet er det med folkehelseinstituttets anbefalte hygiene- og avstandsråd ingen grunn til å frykte noen smittefare, sier daglig leder Rune Skjevdal.

Fra Norsk Grønnkraft vil Endre Vik Arset være prosjektleder på prosjektet. Endre har jobbet lenge i Norsk Grønnkraft og er en erfaren kraftverksbygger.

Grunneier i området er Statskog. For lokalbefolkningen og de som ferdes langs Sikkildalsveien håper vi at vi ikke skal være for mye i veien. Vi ber likevel folk være oppmerksomme på anleggsarbeidet og holde lav fart i området. Rørgaten vil måtte krysse veien på flere steder, men eventuell stenging av veien vil bli godt varslet på forhånd og vil kun være kortsiktig.

Kart over området: 2019-12-19 Arealbrukskart, rev A

Ny avtale – Hinøgla for Opplandskraft

Ny avtale – Hinøgla for Opplandskraft

Opplandskraft DA (Hafslund E-CO, Eidsiva og Akershus Energi) har i dag signert avtale med Norsk Grønnkraft om en totalentreprise på utbyggingen av Hinøgla kraftverk i Skåbu, Nord-Fron.

– Vi har siden tidlig i høst jobbet med en omprosjektering av kraftverket og er glade for at vi nå har kommet dit hen at Opplandskraft inngår avtale med oss for å realisere kraftverket. Vår opplevelse er at Opplandskraft er fornøyde med de endringene vi har gjennomført i prosjekteringsfasen for å få ned kostnader og derigjennom realisere prosjektet. Vi kommer til å gå i gang med utbyggingen nå i vår og kommer også til å avholde et informasjonsmøte i Skåbu for å orientere alle interesserte før oppstart, sier daglig leder Rune Skjevdal.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med målpris der Norsk Grønnkraft har ansvar for prosjektering, innkjøp, bygging og idriftsettelse (EPCC). Opplandskraft føyer seg dermed inn i rekken av større selskaper som overlater utbyggingen av kraftverk til Norsk Grønnkraft. Fra før har NTE, Siso Energi, Statskog og Hafslund E-CO gjort det samme på totalt 7 prosjekter de siste årene.

I likhet med Norsk Grønnkraft øvrige prosjekter leveres Hinøgla med kvalitetsutstyr på elektromekanisk side fra Spetals Verk på Kongsvinger.

Inngår intensjonsavtale med Eidsiva

Inngår intensjonsavtale med Eidsiva

I dag inngikk Norsk Grønnkraft en intensjonsavtale med Eidsiva Vannkraft relatert til deres prosjekt Hinøgla i Skåbu, Oppland. Det konsesjonsgitte prosjektet er ennå ikke investeringsbesluttet og partene skal bruke intensjonsavtaleperioden til å finne ut om prosjektet lar seg gjennomføre innenfor fornuftige rammer. Vi kommer i løpet av kort tid til å prosjektere anlegget, avholde entreprenørbefaring for relevante bygg- og anleggsentreprenører og sende nødvendige søknader til offentlige instanser.

Vi takker Eidsiva for tilliten, og ser fram til å jobbe med dere på tilsvarende måte som vi alt har gjort for NTE, Statskog, Siso Energi og Hafslund E-CO!

Hinøgla kraftverk

Prosjektet ligger langs Sikkildalsvegen i Skåbu, Nord-Fron kommune, Innlandet. Prosjektet bygges i 2020/2021.
Les mer om prosjektet på NVEs nettsider

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 94 m
Turbintype: Francis
Effekt: 3,2 MW
(tilsvarer 3200 panelovner)
Årlig produksjon: 10,5 GWh
(tilsvarer 525 husstander)
Kontaktperson: Endre Vik Arset

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo