Grytendal kraftverk

Aktuelt om Grytendal kraftverk


Offisiell åpning av Grytendal kraftverk

Offisiell åpning av Grytendal kraftverk

På årets solskinnsdag (ja, det er bare en i året) ble Grytendal kraftverk offisielt åpnet av varaordfører Tor Arne Aune i Bindal kommune 28.8.2019. Om lag 40 oppmøtte inklusive grunneiere, entreprenører, samarbeidspartnere og presse fikk seg en fin tur på Tosenfjorden inn til Kolsvigbugen og videre ca 3 km inn til Grytendal kraftverk som tar seg godt ut i omgivelsene i Bogadalen. Det ble omvisning i kraftverket, bildevisning fra utbyggingsperioden, grillmat, baguetter, taler og offisiell åpning ved varaordfører Aune, samt påfølgende oppstart av kraftverket og en rask helikoptertur opp til dam og inntak for de som ville det. Grytendal kraftverk er det desidert tøffeste kraftverksprosjektet vi har bygget og satt i drift til nå. I tillegg til at det ligger veiløst og avsides til, er værforholdene for helikopterbasert støping svært utfordrende. Grytendalsfossen blåser gjerne oppover og istappene fryser i 45 graders vinkel. Innovative løsninger og nytenkning var nødvendig for å få prosjektet lønnsomt og gjennomførbart. Spesielt dammen var krevende å bygge i et trangt gjel med dårlige bunnforhold. Nybrottsarbeid er også tunnelen som er boret i bue med en diameter på 1500 mm og delforet med GRP-rør for lang levetid.
Siste innspurt Grytendal

Siste innspurt Grytendal

Bildet viser ca. terskelplassering. Her skal det anlegges et V-overløp for å måle minstevannsføring.

I Grytendal bygges denne uka en terskel for måling av minstevannsføring. Dette arbeidet har ikke vært mulig å gjennomføre før nå da det nå er lysere dager og lav vannføring i elva. Terskelen ligger høyt til fjells og alt er også uten veiadkomst, så materialer og betong må flys inn. Alt annet arbeid gjøres for hånd, i tillegg til 1 times spasertur hver vei for å komme frem.
Fjellbygg AS løser som vanlig oppdraget eksemplarisk med oppstart mandag og ferdig støpt på fredag.

Grytendal er satt i drift!

Grytendal er satt i drift!

Nå i kveld produserte Grytendal kraftverk sine første kWh på nett! Takk til Spetals Verk og vår egen Svein Halveg for de siste anstrengelser med å få i gang kraftverket. Fremdeles gjenstår en del testing og en del arbeider som vi har fullt fokus på nå! Det veiløse anlegget er det desidert tøffeste vi har gjennomført så langt, med svært vanskelige vær og logistikk-forhold der alt må tilpasses til flo og fjære for ankomst med innleid ferge, krevende vindforhold for helikopter ved damplassering, og istapper som fryser sidelengs.

Anlegget består av en dam med fem meter regulering plassert i et gjel der vi ikke fant fjell i bunnen, og måtte endre damkonsept underveis, et inntak, en Norhard-borret 555 meter lang tunnel med diameter 1500 mm (første gang med den dimensjonen for de), en kort rørgate ned til en kraftstasjon ved Bogelva.

Takker for et godt samarbeid med Fjellbygg, Spetals Verk, Oppland Elektro, Helgeland kraft produksjon, Torghatten og ikke minst Norhard.

 

Tunnelarbeider Grytendal

Tunnelarbeider Grytendal

I Grytendal jobber Hjelmen AS med innstøping av propprør. Videre skal borehullet fores med GRP rør i 300 meter.
På utsiden jobber Fjelbygg AS med den nedgravde rørgata ned til kraftstasjonen, der Oppland elektro monterer kabler.
Arbeidene pågår for fullt på flere steder på anlegget, Fjellbygg monterer luke på inntaket i disse dager, alt flys opp og monteres for hånd. Det er ikke enkelt når luka veier over 2 tonn.
Anlegget kommer i drift i løpet av sommeren.

Grytendal kraftverk

Grytendal kraftverk fikk konsesjon 31. januar 2007. Den gang var det Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) som drev prosjektet.
NGKU overtok prosjektet på sensommeren 2016 og konsesjonen utløp i januar 2017. Av den grunn måtte NGKU jobbe svært intensivt med prosjektet frem mot investeringsbeslutning og bygging. Prosjektet ble omprosjektert, samt løsninger ble diskutert med leverandører, konsulenter og NTE. Rett før jul 2016 ble investeringsbeslutning tatt, og prosjektet er nå i byggefasen.
Grytendal ligger i en dal der eneste adkomst er via båt, hvis man ikke ønsker å gå. Eksisterende kai og veier i Kolsvik vil bli benyttet. Alt av materialer og leveranser til anlegget vil bli fraktet via båt inn Tosenfjorden. Anlegget er satt i drift, med sluttarrondering og noe mindre gjenstående arbeider vår 2019
Les mer om prosjektet på NVEs nettsider og på Wikipedia

Nøkkeldata

Status: Bygging / idriftsatt
Fallhøyde: 164 m
Turbintype: Francis
Effekt: 6,5 MW
(tilsvarer 6500 panelovner)
Årlig produksjon: 21,8 GWh
(tilsvarer 1090 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum