Bordalselva kraftverk

Aktuelt om Bordalselva kraftverk


Bordalselva kraftverk satt i drift!

Bordalselva kraftverk satt i drift!

Bordalselva kraftverk i Kortgården utenfor Molde er nå satt i drift, melder daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging AS.
Byggingen har gått etter plan, og til tross for pandemien så har vi fått anlegget i drift uten verken smittetilfeller eller skader.
Vi er godt fornøyd med prosjektet og resultatet sier Prosjektleder Jon Olav Volden i NGK Utbygging,
som samtidig gir ros for godt samarbeid til entreprenørene Samuelsen maskin og Angvik Grytnes entreprenør.

Anlegget skal kunne levere strøm tilsvarende årlig forbruk til 340 husstander.

Turbin er levert av Spetals verk AS og oppland elektro har utført de elektriske arbeidene


Inntaket på Bordalselva

Bordalselva går fremover

Bordalselva går fremover

NGK startet bygging av Bordalselva i midten av august, og på disse knappe 3 månedene er skog hugget på inntak, stajsonstomt og i traseen på 2,1 km.
Det er også gravd ned 400 meter med støpejernsrør på 700 mm i diameter.
Kraftstasjonen er man godt i gang med og venter på veggelementer, mens inntaket støpes. NGk er fornøyd med fremdriften som entreprenørene Samuelsen maskin og grytnes har vist her i høst.

Solid fremdrift på Bordalselva

Solid fremdrift på Bordalselva

Siden oppstarten med hugging i begynnelsen av august har mye skjedd på Bordalselva.
Her er det klart for montasje av elementer på kraftstasjonen, rørgata er lagt ferdig ca. 200 meter og inntaksbyggingen er godt i gang.
Grytnes entreprenør står for betoingarbeidene og Samuelsen Maskin står for anleggsarbeidene. Prosjektering, bygge- og prosjektledelse gjør vi i NGK Utbygging Selv.
Dette er fremdrift i god NGK ånd!

Kraftverket settes i drift i 2020.

 

Ny kraftutbygging i Molde

Ny kraftutbygging i Molde

Bordalselva kraftverk yter 7 GWh årlig når kraftverket står ferdig om et drøyt år. Til å hjelpe oss i dette prosjektet har vi lokale flinke entreprenører – Samuelsen Maskin og Grytnes Entreprenør. Vår dedikerte elmek-leverandør Spetals Verk stiller som vanlig opp med kvalitetsutstyr i kraftstasjonens hjerte og hjerne, mens Encono er tildelt leveransen av rør.

Vi gleder oss til å komme i gang med utbyggingen rett over sommeren!

Bordalselva kraftverk

Prosjektet ligger i Molde kommune, Møre- og Romsdal fylke. Prosjektet er utviklet av Statskog. Les mer på NVEs nettsider. 

NGK Utbygging AS skal bygge ut Bordalselva. Investeringsbeslutning ble tatt i juni 2019 og bygging startet i august 2019. 
Idriftsettelse høst 2020

 

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 296 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,2 MW
(tilsvarer 2200 panelovner)
Årlig produksjon: 6,8 GWh
(tilsvarer 335 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden 

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum