Helgåa kraftverk

Aktuelt om Helgåa kraftverk


Helgåa kraftverk idriftsatt

Helgåa kraftverk idriftsatt

Helgåa kraftstasjon i slutten av oktober. Den leverte i går sine første kWh på nett!

 

Etter en krevende høst med rørlegging i 35-40 graders helning er nå rørgata trykksatt. Været for anleggsarbeider har vært bra i det siste, men nå ønsker vi oss mildvær og regn!

Tomt til forankringskloss/bend mellom strekkfaste duktile rør og GRP

De siste rørene opp mot bendet ligger i ca 40 gr helning…

Forskaling av forankringskloss

Dam og inntak før snøen kom

Lukehus nesten ferdig

Utsiktsbilde mot vest fra inntaket 600 moh i dag

Generator-montasje i Røfsdalselva kraftstasjon

Generator-montasje i Røfsdalselva kraftstasjon

Sikker jobbanalyse (SJA) er gjennomført i regi av Spetals Verk og generatormontasjen kan starte
Samløft mellom Volda Bygg og Blindheim Kran snudde generatoren i lufta
Generatoren på 29 tonn blir heist ned gjennom taket på Røfsdalselva kraftstasjon
Volda Maskin har lagt ca 380 rør i Røfsdalen og det gjestår no 33 stk Ø1100mm før inntaket er nådd…
Helgåa kraftstasjon under bygging med inntak Røfsdalselva i bakgrunnen
Vinter og kraftverks-bygging i Røfsdalen

Vinter og kraftverks-bygging i Røfsdalen

Volda Bygg har støpt utløpskanalen på Helgåa kraftstasjon. Dam/inntak på Røfsdalselva i bakgrunnen
Frå pel 405 og opp til bendet på Helgåhammaren blir det strekkfaste rør
Turbinhus med ringledning er løfta på plass i Røfsdalselva kraftstasjon. No er det tid for innvendig støyping og takbygging
1630 m og dermed ca 2/3 av rørgata har Volda Maskin lagt nøyaktig på plass langs Røfsdalselva
Kraftpotensiale i Røfsdalen

Kraftpotensiale i Røfsdalen

Mye regn i Syvde de siste ukene, men det stopper ikke hardbarka Sunnmøringer. God fremdrift i regi av Volda Maskin på både Røfsdalselva og Helgåa.

Volda Maskin er glade for å ha passert fylkesvegen.

Bare rør i Syvde

Bare rør i Syvde

18 trailerlass med godt teleskoperte rør er losset i Syvde for Helgåa og Røfsdalselva. Det er anslagsvis 40 mindre enn hvis de ikke hadde vært teleskopert. Slikt sparer både miljøet og kostnader.

Samtidig er traséen opp Helgålia klar til innhogg av gravemaskiner og rørlegging.

Helgåa – enda et nytt anlegg

Helgåa – enda et nytt anlegg

Rett før jul valgte grunneierne i Myklebust Sameige i Syvde i Vanylven å inngå utbyggingsavtale med oss for prosjektene Røfsdalselva og Helgåa. På under et halvt år prosjekterer vi anleggene, kjører de nødvendige innkjøpsprosesser, finansierer og investeringsbeslutter anlegget. Nå er vi sånn smått i gang med selve utbyggingen som skal være ferdig om et drøyt år.

Helgåa ligger oppstrøms Røfsdalselva og har sitt utløp i inntaket på Røfsdalselva. Også her blir anlegget utstyrt med Coanda-inntak – mest på grunn av kronglete adkomst. Utfordringen på Helgåa er at rørgaten er forholdsvis bratt. I kraftbransjen kan man ikke klage på fallhøyde, men det har veid tungt i valget av entreprenør at de (Volda Maskin) har erfaring fra en del kraftverksprosjekt og krevende utbygginger. Med fokus på sikkerhet hele veien, mener vi at prosjektet skal kunne gjennomføres uten skader eller ulykker.

Nye kontrakter i Vanylven

Nye kontrakter i Vanylven

Grunneierne på Røfdalselva og Helgåa i Vanylven kommune har valgt å inngå utbyggingsavtale med oss. Begge prosjektene har alt konsesjon. Vi går omgående inn for å gjøre de nødvendige forberedelsene med detaljer, priser og tillatelser for å få til en snarest mulig oppstart.

Helgåa kraftverk

Ligger i Vanylven kommune, Møre og Romsdal. Anlegget ble påstartet bygging sommeren 2018. Anlegget bygges samtidig med Røfdalselva kraftverk, rett nedstrøms kraftstasjon på Helgåa. Anleggene ble ferdigstilt sommeren 2019.

Nøkkeldata

 

Status: Har konsesjon
Brutto fallhøyde: 380
Turbin: Pelton
Effekt: 2,5 MW
Årlig produksjon: 6,9 GWh

 

 

 

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum