Norsk Grønnkraft er så vidt i gang med å bygge ut Gullbergelva kraftverk i Åfjord kommune for Blåfall. I den anledning inviterer vi til åpent informasjonsmøte i Sørdalen, tirsdag 29.3.2022 se invitasjon. Enkel servering. Vel møtt!