36 oppmøtte på åpent orienteringsmøte i Nordli. Folk var interesserte og stilte gode spørsmål til prosjektet. I tillegg til at vi orienterte om kraftprosjektet, orienterte NTE om nettutbyggingen som er nødvendig for å realisere Fiskløysa kraftverk. For NTE er dette det største prosjektet de har nå, og Vidar Dale fra NTE kunne orientere om at det var like mye høyspent på dette prosjektet som i et normalår i hele Nord-Trøndelag fylke. 

Nettoppgraderingsprosjektet innebærer at omlag 3 mil med linjer i stedet blir lagt som kabel, bedret forsyningssikkerhet og enklere feilretting. Vi er glade for at vi kan være med å utløse denne sårt tiltrengte oppgraderingen av nettet i Lierne.