Utbyggingen av Røvassåga kraftverk er i gang. I første omgang med forberedende arbeider med kraftstasjonstomt og vei/bru-adkomst til kraftverket.

Normalt bruker vi å ha åpne informasjonsmøter, men dagens Covid-19-situasjon umuliggjør dette nå. Litt informasjon har vi imidlertid samlet.