Siden 3.mai har det vært stor aktivitet på Røvassåga i rørtraseen. Det har blitt hugget skog langs den 1300 m lange rørgata. I disse dager foregår det sprengning av fjellgrøft og bygging av vei til inntaket.

Brua til den permanente tilkomsten er ferdigstilt og byggarbeider i kraftstasjonen har startet i disse dager.

Fremover vil det bli stor aktivitet i Røvassdalen med rørlegging og bygging av kraftstasjon. Arbeidet på inntaket settes først i gang i august.