På Fiskløysa er det nå aktivitet igjen etter at det har vært stille i området av hensyn til reindrift og kalvingstid. I den siste perioden er veien inn opprustet en god del samtidig som kabeltraséen ut av området til påkoblingspunkt mot nett er ferdigstilt. Relativt snarlig påstartes sprengningsarbeidet ved kraftverkets utløpskanal og i rørgatetraséen. Til uka starter Namsskoganbygg med det bygningsmessige arbeidet ved kraftstasjonen.