Norsk Grønnkraft er stolte av at vi i nært samarbeid med grunneierne i Teigdalen har klart å realisere to flotte småkraftverk som tilsammen produserer omlag 20 GWh ren elektrisk kraft hvert år. Det tilsvarer forbruket til omlag 1000 eneboliger. Anleggene er begge minimalistiske i forhold til naturinngrep: Rørgaten går på det ene prosjektet rett gjennom et presisjonsboret drøyt kilometer langt hull opp til et beskjedent inntak, mens det på det andre prosjektet er nedsprengt i veien opp til en vakker buedam.

Nå ønsker vi alle skuelystne velkommen til offisiell åpning i Teigdalen onsdag 19. oktober kl 16:00.

Velkommen!

2022-10-19 Velkommen til offisiell åpning av Tverrelvi og Bjørndalen kraftverker