Onsdag 29. september gjennomførte Hafslund Eco/Opplandskraft offisiell åpning av Hinøgla kraftverk med nytilsatt ordfører Anne-Marie Olstad i Nord-Fron kommune.

Norsk Grønnkraft inngikk først en intensjonsavtale med Hafslund Eco i september 2019 der vi i løpet av noen hektiske måneder i slutten av 2019 designet, omprosjekterte og søkte de nødvendige tillatelser til kommune, statsforvalter og NVE for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte. Alle tillatelser var på plass i starten av januar 2020, og det ble fattet investeringsbeslutning og signert utbyggingskontrakt i mars 2020.

Byggestart skjedde umiddelbart etter at hekkeplasser for rovfugl var kartlagt i området og Statsforvalteren hadde gitt klarsignal til oppstart i april 2020. 12 måneder og 9 dager senere leverte anlegget sine første kWh på nettet.

Norsk Grønnkraft har sammen med sine underleverandører utført prosjektet på en veldig god måte, sier Rolf Kleiven i Hafslund Eco

Kleiven framhever flere kostnadsbesparende tiltak som Norsk Grønnkraft har gjennomført i prosjektet, f.eks. omprosjektering av dam med tilhørende nedklassifisering i konsekvensklasse, omlegging av rørgate og utnyttelse av rørenes egenskaper til avvinkling uten kostbare bend, samt økning/optimalisering av slukeevne.

Jeg så det med en gang på første befaring med Norsk Grønnkraft – dette har de peiling på, sier Kleiven

Vi i Norsk Grønnkraft takker for tilliten fra Hafslund Eco og er glad for å kunne realisere nok et kraftverk i vårt bidrag til det grønne skiftet. Vi vil fra vår side framheve det gode samarbeidet med byggherre Opplandskraft/Hafslund Eco hele veien, og ikke minst berømme Kvekroken Entreprenør (Lesja) og Fron bygg (Vinstra) for godt utført kvalitetsarbeid. Våre faste samarbeidspartnere Spetals Verk og Oppland Elektro har også på dette prosjektet vist seg å gjøre en strålende jobb.

Hinøgla kraftverk er det andre kraftverket Norsk Grønnkraft har bygget i Nord-Fron kommune. For 10 år siden bygget selskapet også Jorda kraftverk i Veikledalen.

Nord-Fron kommune er en av de mest positive og effektive vertskommunene vi har bygget kraftverk i. Dette er viktig med tanke på det grønne skiftet og lokal verdiskaping, sier Rune Skjevdal, daglig leder i Norsk Grønnkraft 

Se pressemelding fra Hafslund Eco.