På årets solskinnsdag (ja, det er bare en i året) ble Grytendal kraftverk offisielt åpnet av varaordfører Tor Arne Aune i Bindal kommune 28.8.2019. Om lag 40 oppmøtte inklusive grunneiere, entreprenører, samarbeidspartnere og presse fikk seg en fin tur på Tosenfjorden inn til Kolsvigbugen og videre ca 3 km inn til Grytendal kraftverk som tar seg godt ut i omgivelsene i Bogadalen. Det ble omvisning i kraftverket, bildevisning fra utbyggingsperioden, grillmat, baguetter, taler og offisiell åpning ved varaordfører Aune, samt påfølgende oppstart av kraftverket og en rask helikoptertur opp til dam og inntak for de som ville det.

Grytendal kraftverk er det desidert tøffeste kraftverksprosjektet vi har bygget og satt i drift til nå. I tillegg til at det ligger veiløst og avsides til, er værforholdene for helikopterbasert støping svært utfordrende. Grytendalsfossen blåser gjerne oppover og istappene fryser i 45 graders vinkel. Innovative løsninger og nytenkning var nødvendig for å få prosjektet lønnsomt og gjennomførbart. Spesielt dammen var krevende å bygge i et trangt gjel med dårlige bunnforhold. Nybrottsarbeid er også tunnelen som er boret i bue med en diameter på 1500 mm og delforet med GRP-rør for lang levetid.