I går satte NGK i drift Bjørndalen kraftverk. Første spadetak ble tatt i slutten av mars 2021, dvs under 9 måneders byggetid!
GBS entreprenør AS skal ha all honnør for arbeidene med vannvei og betong, meddeler prosjektleder Jon Olav Volden i NGK.
En 10 meter høy buedam er reist siden slutten av august, noe som også er rekord for NGK i damhøyde.

Spetals Verk har levert installasjon på rekordtid, første elektromekaniske leveranse kom til anlegget i midten av oktober og i går var vi i drift. Det er imponerende, sier Svein Halveg i NGK.

Rørtraseen er lagt i en eksisterende vei, tidvis så smal at man ikke kan vende med gravemaskinen. Her har man unngått nye naturinngrep så langt det lar seg gjøre.
Oppland elektro har også stått på dag og natt de siste ukene og skal ha en stor takk for jobben som er lagt ned!