I forbindelse med at Norsk Grønnkraft AS (driftsselskapet) og Småkraft AS fusjonerer, har vi i NGK Utbygging (Grønnkrafts utbyggingsselskap) lansert nye nettsider. Vi legger opp til en jevnlig oppdatering fra våre kraftverk under bygging og under utvikling. Vi har også lagt inn noen historiske «nyheter» før sidens lansering, men hovedfokus er framover.