Grunneierne på Skråvadalselva i Kolsvik, Bindal har etter en vellykket utbygging av Grytendal kraftverk i samme område for et par år siden inngått samarbeid med Norsk Grønnkraft på utvikling og bygging av Skråvadalen kraftverk.

– Norsk Grønnkraft har allerede utredet prosjektet og vil sende inn konsesjonssøknad til NVE i inneværende uke, sier Jon Olav Volden i en kommentar. Vi håper NVE tar saken raskt til behandling slik at man kan få til en befaring i inneværende år og eventuelt kan starte opp prosjektet neste år.

Skråvadalen utnytter et fall som i den tidligere gjeldende Samlet Plan for vassdrag var kalt Kolsvik 2. Skråvadalen er vesentlig mindre inngripende og er uten inngrep eller reguleringer i høyereliggende vann slik planen var for Kolsvik 2. Dette blant annet for å tilpasse oss reindriftsinteressene i området.