Norsk Grønnkraft samlokaliserte med Forte Vannkraft før jul for å skape et enda større og sterkere kompetansemiljø for småkraftutvikling og bygging. Vi er nå i gang med samarbeidet og utarbeider detaljplan for de tre konsesjonsgitte småkraftverkene Aa-Tverralva, Fossdalen og Vigda i Vestland og Trøndelag.

Et team fra Norsk Grønnkraft gjennomførte denne uken befaringer og vil takke hjelpsomme grunneiere for god bistand og trivelige prosjektbesøk. Vi ser frem til å utvikle og bygge mange gode småkraftprosjekter med Forte Vannkraft i årene som kommer.