På grunn av økt oppdragsmengde og etterspørsel etter våre utbyggingstjenester har vi behov for å styrke organisasjonen. Stian Løbø Aaker har derfor blitt rekruttert og starter hos oss 1. august 2017. Stian fullfører for tiden sin masteroppgave i vassdragsteknikk på NTNU, men vil også jobbe litt på timebasis parallelt med studiet framover. Vi ønsker Stian velkommen til oss og til bransjen!