Forte Vannkraft og Norsk Grønnkraft samlokaliserer seg i løpet av november i Oslo sentrum og etablerer dermed et enda mer slagkraftig miljø for utbygging av vannkraftverk. I den forbindelse har selskapene i dag også inngått en rammeavtale for å utnytte hverandres ressurser best mulig. Hensikten er å få realisert så mange kraftverksprosjekter så fort som mulig på en så god måte som mulig. Forte vil i tillegg til sine faste innleide ressurser også bruke NGKs kompetanse og kapasitet på prosjektering og prosjektledelse for å kunne realisere flest mulig vannkraftverk.

Det å sitte i samme rom medfører en helt annen dynamikk og fleksibilitet i å utnytte hverandres kompetanse og erfaringer, sier selskapenes ledere Rein Husebø og Rune Skjevdal i en samstemt kommentar.