I løpet av helga har ringledningen på Røvassåga kraftverk blitt heist inn i bygget. Det er bygget en avløftbar takseksjon for å kunne heise inn utstyr i bygget. Ringledningen har en totalvekt på 24 tonn og kommer i to deler for å forenkle transporten. Ringledningen har en diameter på nesten 7 m! Videre gjenstår det finjustering av ringledningen, montasje av demontasjeboks og deretter innstøping av ringledningen. Generatoren er planlagt heis inn i bygget ila starten av april.

Ellers på anlegget foregår det arbeid med innvendig arbeid i kraftstasjonen og rørlegging de siste meterne mot kraftstasjonen.