3 april 2020 ble Løkkebø kraftverk satt i drift!

Vi er stolte av å ha gjennomført en smertefri utbygging på litt over et år sier prosjektleder Jon Olav Volden, i NGK Utbygging AS.
Her har vi gjennomført et krevende prosjekt uten uhell og skader. Prosjektet kom i drift til planlagt tid og på budsjett. Vi er svært stolt av å ha klart å fått til dette, til tross for den situasjonen vi er med koronakrisen.
Vi i NGK vil samtidig rette en stor takk til entreprenører og leverandører som har bidratt til å realisere dette, ikke minst vil vi takke for den ekstraordinære innsatsen i sluttfasen!
Bildet over viser kakefest i kraftstasjonen umiddelbart etter idriftsettelse.

Løkkebø består av boret sjakt på 310 meter, helforet med stålrør.
Anlegget vil gi strøm til 300 husstander årlig