I strålende solskinn ble Løkkebø kraftverk i Eikefjord offisielt åpnet av varaordfører Sidsel Kongsvik i Kinn kommune torsdag 20. august:

– Kinn kommune er veldig positive til vannkraft og har vært positive til dette prosjektet hele veien. Vi er ekstra glade for at Norsk Grønnkraft har valgt å bruke lokale entreprenører og leverandører der det har vært mulig. I tillegg gir Løkkebø kraftverk økt eiendomsskatteinngang, noe som er viktig for kommunen, sa hun i sin åpningstale.

Løkkebø har blitt et praktanlegg som viser hvor skånsom en småkraftutbygging kan være. Når det er lite vann i fossen slik som under åpningen, går alt vannet i fossen. Når det er mye vann i fossen er den like imponerende som før, da kraftverket bare benytter en liten del av vannførøringen. Vannet fra inntaket går igjennom en stålforet sjakt i fjellet og inngrepet er derfor nesten ikke synlig. Her har i tillegg anleggsentreprenøren H. Kvame gjort en flott jobb med finishen rundt dam/inntak og kraftstasjon.

I sommer overdro Norsk Grønnkraft aksjene i Løkkebø kraftverk til sin mangeårige samarbeidspartner Småkraft AS i Bergen. Administrerende direktør Terje Vedeler var til stede under åpningen: – Vi har nå rundt 120 vannkraftverk og 700 grunneiere vi samarbeider med rundt omkring i landet. Til sammen gir dette et godt bidrag til ny fornybar energi og lokal verdiskaping.

I tillegg til anleggsentreprenør H. Kvame har Allbygg i Florø vært engasjert på den bygningsmessige delen av prosjektet. Spetals Verk AS fra Kongsvinger har levert elektromekanisk utstyr og Oppland Elektro har stått for elektrisk installasjon. Entreprenørservice har gjennomført boring og foring av en 300 meter lang sjakt rett fra inntaket og til kraftstasjonen.

Grunneierne Svein Book og Ellrun Aarseth er godt fornøyd med utbyggingen og hvor fint alt ble til slutt.


Fornøyde og stolte grunneiere


Omvisning på dam og inntak


Ingenting å si på utsikten fra inntaket