25 stykker møtte opp da Liaelva kraftverk ble offisielt åpnet i dag. Det lille kraftverket gikk for fullt etter flere dager med mye nedbør, og de frammøtte kunne konstatere at regnet kom i dag også og at det fremdeles er godt med vann i elva etter utbygging.

Elva er grenseelv mellom Nord-Aurdal og Sør-Aurdal og hva er vel da mer naturlig enn at begge ordførerne foretok den offisielle åpningen?

De tilstedeværende entreprenørene Brødrene Dokken AS (maskin), Sanne Hauglid AS (bygg) og Oppland Elektro AS (installasjon) fikk tildelt blomster for god innsats av NGK Utbygging, mens grunneierne fikk blomster fra de to ordførerne for initiativet til en slik utbygging.