Takket være iherdig innsats av Fjellbygg med støping av ny reguleringstank, ivrige lokal tilsynsmann, samt våre idriftsettere i egen organisasjon og hos Spetals Verk er kraftverket nå i kveld i full produksjon. Nå gjenstår en god del arronderingsarbeid og pynting i traséen de nærmeste ukene, og så er utbyggingsperioden på et knapt år over.