Namsskoganbygg er i gang med forskaling til utløpskanalen til kraftstasjonen på Fiskløysa.