NVE ga i dag, 20/12-17 konsesjon til bygging av Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. NGK Utbygging ser på mulighetene for å starte bygging innen kort tid.