Konsesjon er gitt og denne er ikke påklaget. Prosjektet er et av de prosjektene vi nå konkret ser på for å vurdere en investeringsbeslutning i 2017.