NVE avslo søknaden, men vi har påklaget det med en vesentlig endring som etter vår vurdering bør gjør prosjektet mulig å gjennomføre. Saken ligger til endringsbehandling hos NVE.