Det har dessverre vært dårlig med oppdatering på hjemmesidene våre ang dette prosjektet i høst. Men det betyr ikke at ting har stått stille – tvert i mot!

Kvekroken Entreprenør AS la rørgata, bestående av Ø1300 og Ø1400mm GRP med en lengde på 1350m, i løpet av 3-4 måneder! Det var oppstart rørlegging i slutten av juni og det meste av sluttarronderingen var utført i starten av oktober. Tilkobling mot innløpsrør i stasjonen 15/10 og tilkobling mot inntaksarrangement 7/11. I høst har de også gravd 2,4km med kabelgrøft og tilrettelagt for ny nettstasjon og tilkobling mot Øvre Vinstra kraftverk før det har vært full fokus på ferdigstilling ved dam-inntak.

Parallelt med dette har Fron Bygg AS jobbet med kraftstasjon, dam-inntak samt en innstøpt dimensjonsovergang i rørgata. Arbeidet med stasjonen har jevnt over gått ihht plan, men det har vært litt mer utfordringer med dam-inntak. Men både bygg- og anleggsarbeider på dam-inntak ble i hovedsak ferdig før jul. Stasjonen er klar til el-mek montasje i kommende uke og dersom dette går som planlagt, vil det bli idriftsettelse i månedsskiftet april/mai.

Kristoffer Krokrud & co i aksjon med rørlegging i juli

 

Kraftstasjonen i midten av september

 

Dam- og inntaksområdet i slutten av september

 

Rørgata koblet til innløpsrøret i oktober

Dambygging i november

 

Kraftstasjonen i desember

Litt rydding så er maskinsalen klar for el-mek montasje i januar