Norsk Grønnkraft har denne uka inngått en avtale med Tinn Energi om å bistå selskapet med å få realisert Husvollåe kraftverk i Tinn kommune. Avtalen innebærer i første omgang at Norsk Grønnkraft skal optimalisere prosjektet, prosjektere det, hente inn priser og utvikle det fram til en tentativ investeringsbeslutning i desember 2020.

Partene har videre en intensjon om å realisere prosjektet sammen.

Tinn Energi føyer seg dermed inn i rekken av energiselskaper som har engasjert Norsk Grønnkraft for å realisere sine kraftprosjekter. Fra tidligere har Statskog Energi, NTE, Siso Energi, Hafslund E-CO og Opplandskraft gjort det samme.