Mork kraftverk AS (eid av E-CO Energi AS og lokale fallrettighetseiere) inngikk i dag en intensjonsavtale med NGK Utbygging AS om å prosjektere og bygge ut Mork kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Kraftverket vil få en forventet årlig produksjon på om lag 42 GWh og vil blant annet bestå av en tunnel på rundt 3 km som bores av NGK Borings nyanskaffede tunnelboremaskin.

– Jeg har jobbet med dette prosjektet i ti år og endelig tror jeg vi har en løsning som er gjennomførbar og god, sier en tydelig fornøyd Halvor Halvorsen (daglig leder Mork kraftverk AS) under dagens signeringsmøte.

For oss i NGK er det artig å få anledning til å jobbe med E-CO på dette prosjektet. Samtidig som det er første gang vi inngår en ren EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction), er det også en anerkjennelse fra storkraften til småkraften hva gjelder utbyggingsløsninger og kostnadsoptimalisering.

Endelig investeringsbeslutning er ventet i desember 2018 med byggestart i 2019. Vi i NGK U ønsker å koordinere dette prosjektet med Øvre Kvemma som vi har i samme område (også tunnelprosjekt).