Inntaket på Salvasskardelva er avdekt til fjell, dermed er det klart til boring og sprenging. I damanslaget på andre siden er det også avdekt til fjell. Dammen blir omtrent 1,5 – 2 m høy.

Ved kraftstasjonen er ONOS godt i gang med å lage til riggplassen for TBM.