Arbeidene på Kvernåi er i rute. Inntaket er ferdig bygget innen en ukes tid, og kraftstasjon er straks klar til maskinmontasje.
Innen et par uker blir det inspeksjon av øvre del av rørgata.

Matpause i brakka

Inntak sett fra damsiden

Inntak nærmer seg ferdig – mangler kun lukehus

Siste innspurt på GRP legging

 

Kraftstasjonen har fått tak

Innvendig kraftstasjon – før generatormontasje