35 møtte opp på vårt informasjonsmøte i Ålfoten i dag.