Norsk Grønnkraft skal bygge enda et kraftverk i Lærdal kommune – Øvre Kvemma kraftverk i Borgund. I den anledning ønsker vi å presentere oss og planene for allmennheten i et åpent møte i Borgund, nærmere bestemt

Kommunehuset på Steinklepp, Torsdag 16. desember 2021 kl. 16.00

Enkel servering! Vel møtt!

Gjeldende smittevernregler vil bli overholdt.