Er dette en ny vei? Trase for høyspent?
Nei, dette er rørtraseen til Bjørndalen kraftverk!
Bygges i eksisterende vei, maksimal trasebredde på ca. 4-5 m.

 

Buedam tar form