Etter 14 måneders byggetid leverer Husvollåe kraftverk i dag ren og fornybar energi på nettet. Husvollåe kraftverk ligger i Atrå i Tinn kommune og er prosjektert og bygget av Norsk Grønnkraft for Husvollåe kraft AS – et selskap eid av Tinn Energi og lokale grunneiere. Prosjektet leveres før avtalt tid og til en lavere kostnad enn budsjettert. Den tidligere idriftsettelsen medfører mer energi inn i det pressede NO1-prisområdet og kjærkomne inntekter for Husvollåe kraft AS under vårflommen.

Årlig kommer anlegget til å produsere 19,2 GWh, noe som tilsvarer forbruket til nesten 1000 husstander. Statssekretær Elisabet Sæther befarte anlegget sammen med andre representanter fra Olje- og Energidepartementet, ordfører i Tinn kommune, Småkraftforeningen, grunneiere og utførende entreprenører i april. En god rundborddiskusjon i etterkant medførte at statssekretæren uttalte at hun hadde lært mer på denne dagen enn gjennom ti konferanser. I fjor var NVEs konsesjonssjef Inga Nordberg på en tilsvarende befaring. Norsk Grønnkraft ønsker alltid myndighetene velkommen til å se og høre hva kraftutbygging i dag egentlig handler om.

Sammen med våre gode samarbeidspartnere Spetals Verk og Oppland Elektro er Husvollåe kraftverk det første av fire kraftverk vi skal sette i drift nå før sommeren. Totalt utgjør de fire kraftverkene nær 100 GWh årlig – eller energiforbruket til en by på størrelse med Levanger.