Det graves og bygges på Husvollåe kraftverk. Den nye vegen frem til stasjonen inkluderer en ny bru som nå er kjørbar for både anleggsmaskiner og semitrailere. A til Å Entreprenør AS har deretter begynt på utløpskanalen til kraftstasjonen og skal trinnvis gjøre denne klar til montasje av veggelementer i starten av august.

Turhus Maskin AS jobber seg oppover i rørtraseen med avdekking, sprengning og graving og for et par uker siden begynte de med rørlegging av Ø1100 mm GRP. Det skal legges totalt ca 350 rør i tillegg til trekkerør for strøm og fiber i den 2,1km lange trasèen. Rørgata består av Ø1100 og 1200mm GRP i tillegg til Ø1100mm duktile støpejernsrør nærmest stasjonen. GRP-rørene er bestilt teleskopert for å spare frakt. På den måten halverer vi antall semitrailere fra fabrikken i Polen og frem til anlegget. Etter planen skal alle rørene være plassert i grøfta innen utgangen av dette året, så det det blir stor aktivitet utover sommer og høst. I starten av august er det oppstart med byggearbeider på dam og inntak.

Støping av vegger i utløpskanal

Rørleggekurs i regi av leverandør Hywer AS

Avdekking, sprengning og graving i rørtrasèen

Turhus AS i gang med rørlegging