Norsk Grønnkraft har engasjert Kvekroken Entreprenør fra Bjorli og Fron Bygg fra Vinstra til å utføre henholdsvis anleggsarbeider og byggearbeider i forbindelse med utbyggingen av Hinøgla kraftverk. Oppstarten av deler av anleggsarbeidet er planlagt til etter påske – i første omgang kabeltraséen langs Sikkildalsveien fra Øvre Vinstra kraftverk og oppover 2-2,5 km til Hinøgla kraftverk, samt skogrydding i rørtraséen.

– Vi hadde planlagt et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i Skåbu i inneværende uke, men i disse Korona-tider gjør vi naturlig nok ikke det. Vi vil forsøke å informere så godt som mulig digitalt og så får vi komme tilbake med et slikt møte når Korona-situasjonen forhåpentligvis roer seg noe ned. I forbindelse med selve anleggsarbeidet er det med folkehelseinstituttets anbefalte hygiene- og avstandsråd ingen grunn til å frykte noen smittefare, sier daglig leder Rune Skjevdal.

Fra Norsk Grønnkraft vil Endre Vik Arset være prosjektleder på prosjektet. Endre har jobbet lenge i Norsk Grønnkraft og er en erfaren kraftverksbygger.

Grunneier i området er Statskog. For lokalbefolkningen og de som ferdes langs Sikkildalsveien håper vi at vi ikke skal være for mye i veien. Vi ber likevel folk være oppmerksomme på anleggsarbeidet og holde lav fart i området. Rørgaten vil måtte krysse veien på flere steder, men eventuell stenging av veien vil bli godt varslet på forhånd og vil kun være kortsiktig.

Kart over området: 2019-12-19 Arealbrukskart, rev A