Våren kommer sigende og fra og med i dag kjører vårt nyeste idriftsatte kraftverk Hinøgla i Skåbu på maksimal last. Alle avslagsprøver er tatt med suksess og etter god dialog med nettselskapet gjennom de siste dagene er kraftverket samkjørt innenfor akseptable spenningsvariasjoner opp mot full last og kraftverkets slukeevne på 4 kubikkmeter i sekundet.