Helgåa kraftstasjon i slutten av oktober. Den leverte i går sine første kWh på nett!

 

Etter en krevende høst med rørlegging i 35-40 graders helning er nå rørgata trykksatt. Været for anleggsarbeider har vært bra i det siste, men nå ønsker vi oss mildvær og regn!

Tomt til forankringskloss/bend mellom strekkfaste duktile rør og GRP

De siste rørene opp mot bendet ligger i ca 40 gr helning…

Forskaling av forankringskloss

Dam og inntak før snøen kom

Lukehus nesten ferdig

Utsiktsbilde mot vest fra inntaket 600 moh i dag