Rett før jul valgte grunneierne i Myklebust Sameige i Syvde i Vanylven å inngå utbyggingsavtale med oss for prosjektene Røfsdalselva og Helgåa. På under et halvt år prosjekterer vi anleggene, kjører de nødvendige innkjøpsprosesser, finansierer og investeringsbeslutter anlegget. Nå er vi sånn smått i gang med selve utbyggingen som skal være ferdig om et drøyt år.

Helgåa ligger oppstrøms Røfsdalselva og har sitt utløp i inntaket på Røfsdalselva. Også her blir anlegget utstyrt med Coanda-inntak – mest på grunn av kronglete adkomst. Utfordringen på Helgåa er at rørgaten er forholdsvis bratt. I kraftbransjen kan man ikke klage på fallhøyde, men det har veid tungt i valget av entreprenør at de (Volda Maskin) har erfaring fra en del kraftverksprosjekt og krevende utbygginger. Med fokus på sikkerhet hele veien, mener vi at prosjektet skal kunne gjennomføres uten skader eller ulykker.