For kort tid siden besluttet styrene i Mork kraftverk, E-CO Energi og Hafslund E-CO å gjennomføre utbyggingen av Mork kraftverk i Lærdal. Nå fredag inngikk Mork kraftverk en totalentreprise med NGK Utbygging AS på jobben, som innebærer at vi skal prosjektere og bygge ut hele Mork kraftverk. Kraftverket utnytter et fall på 226 meter, utrustes med en peltonturbin med 5,5 m3/s slukeevne og skal produsere om lag 42 GWh i ren fornybar kraft årlig. Vannveien på rundt 3 km bores av Norsk Grønnkrafts eget tunnelboreselskap, NGK Boring AS, i en diameter på 2,8 meter. Det spesialkonstruerte inntaket tar innover seg de voldsomme kreftene som kan gå i Erdalsvassdraget. Dette er det andre tunnelprosjektet Norsk Grønnkraft bygger i Lærdal kommune. I tillegg har vi enda et, Øvre Kvemma, som vi relativt snarlig også ønsker å komme i gang med.

– Vi forventer en fysisk anleggsoppstart i februar, sier utbyggingssjef Svein Halveg, og røper samtidig at byggforespørselen snart vil foreligge for utvalgte firma.

– Vi takker for tilliten når landets nest største kraftprodusent velger oss til å gjennomføre Mork som en totalentreprise. Det er også hyggelig å registrere at TBM-investeringen vår også gjør dette prosjektet lønnsomt for prosjekteier, og at landet får nok et betydelig tilskudd til energiforsyningen gjennom et relativt stort, men kompakt småkraftverk, sier Rune Skjevdal.

Fra venstre: Svein Halveg (utbyggingssjef NGK), Halvor Kr. Halvorsen (daglig leder Mork kraftverk), Rune Skjevdal (daglig leder NGK) og Odd Øygarden (direktør i E-CO Energi)