Bildet over viser Kollsvik med messebygg og kai. Alt utstyr må fraktes inn og ut her.

Norhard gjør en solid jobb med boringen, fremdriften ligger på ca. 2 m boring i timen. Har nå boret ca. 310 meter, og forventet gjennomslag er om ca. 1 måned.
Fjellbygg arbeider med dam og inntak i tillegg til kraftstasjonen. Dammen er utfordrende å bygge da vannstanden går svært raskt opp og ned i vannet.

Grytendalsvannet. Inntak med rigg til høyre i bildet. Dam vil bli i underkant av bilder ( ikke synlig på bildet)

Påhugg boring. Her har Norhard sin rigg. Når borehullet er ferdig vil det her bli en overgang til nedgravde rør ned mot kraftstasjon som skimtes nede ved elva.