Nå i kveld produserte Grytendal kraftverk sine første kWh på nett! Takk til Spetals Verk og vår egen Svein Halveg for de siste anstrengelser med å få i gang kraftverket. Fremdeles gjenstår en del testing og en del arbeider som vi har fullt fokus på nå! Det veiløse anlegget er det desidert tøffeste vi har gjennomført så langt, med svært vanskelige vær og logistikk-forhold der alt må tilpasses til flo og fjære for ankomst med innleid ferge, krevende vindforhold for helikopter ved damplassering, og istapper som fryser sidelengs.

Anlegget består av en dam med fem meter regulering plassert i et gjel der vi ikke fant fjell i bunnen, og måtte endre damkonsept underveis, et inntak, en Norhard-borret 555 meter lang tunnel med diameter 1500 mm (første gang med den dimensjonen for de), en kort rørgate ned til en kraftstasjon ved Bogelva.

Takker for et godt samarbeid med Fjellbygg, Spetals Verk, Oppland Elektro, Helgeland kraft produksjon, Torghatten og ikke minst Norhard.