Fallrettighetene eies her av Norsk Grønnkraft AS. Etter fisjonen mellom de to selskapene ble det inngått en grunneieravtale for dette prosjektet.