Turhus Maskin AS flyttet utstyr til anlegget i slutten av mars. Etter den tid har det blitt hogd og etablert riggplasser, ny veg til kraftstasjonen, midlertidig tilkomst over elva, identifisering av grunnforhold i stasjonstomta, hogst i rørtraseen og avdekking av fjell. I kommende uke startes det opp med boring og sprenging i trasèen. A til Å Entreprenør AS er nå godt i gang med bygging av ny bru som ihht plan skal bli ferdig til i midten av mai. Vi satser på videre kulde i fjellet og at vårflommen lar vente på seg…