Forrige torsdag ble gulvet i inntaket støpt. Under en uke senere er veggene i inntaket nesten ferdig armert og forskalt. Dermed er det straks klart til neste støp i inntaket.

ved kraftstasjonen er bunnplata i utløpskanalen støpt og deler av veggene er armert

Parallelt med arbeid i inntaket, påhugget og kraftstasjonen foregår det også trekking og skjøting av kabel frem til kraftstasjonen. Arbeidet begynte på mandag og allerede to dager senere er det trukket 4 km med kabel og skjøtet frem til 1,5 km!