Det har den siste tiden blitt lagt godt med rør, totalt er det nå lagt 624 m med rør. Det tilsvarer nesten halvparten av rørgata!

Byggarbeidet på inntaket går i gang inneværende uke. Det er per nå flotte forhold for bygging av inntak og dam med veldig lite vann i elven. Dammen blir en enkel platedam på 18 m med maks høyde på ca 3,5 m.

På kraftstasjonen støpes det nå dekke som ringledning skal monteres på. Selve ringledningen kommer først i januar/februar.

NVE har også vært med på befaring/ tilsyn og var godt fornøyd med arbeidet som var gjort hittil.